Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Informacje ogólne

1.

Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na stronie internetowej sklep.akkopholding.pl jest AKKOP Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 25 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630981, posiadające numer REGON 365094277 oraz numer NIP 679-313-21-64 zwane dalej eSklepem.

2.

Administratorem danych osobowych jest AKKOP Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskie 25.

3.

eSklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych mające adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Polski.

4.

Aby dokonać zakupu należy zarejestrować się w systemie eSklepu. W wyniku rejestracji utworzone zostanie konto użytkownika, które będzie zabezpieczone hasłem.

a.

Zamawiający będący osobą fizyczną zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego w celu realizacji wysyłki towaru oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

b.

Zamawiający będący osobą prawną zobowiązany jest do podania: pełnej nazwy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adresu siedziby przedsiębiorstwa, numeru telefonu kontaktowego w celu realizacji wysyłki towaru oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

5.

Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.). Dane osobowe Zamawiających podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień. W sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego osobnej zgody przy składaniu zamówienia przekazane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych.

a.

Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, aktualizacji, wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania oraz likwidacji konta użytkownika.

b.

Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.

c.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

6.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

§ 2 Warunki składania Zamówienia

1.

Klientem eSklepu może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

2.

Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez stronę w sieci Internet są towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklep.akkopholding.pl w chwili składania zamówienia. Ceny w Sklepie Internetowym obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez panel sklepu na stronie sklep.akkopholding.pl lub mailowo na adres sklep@akkopholding.pl.

4.

Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, zawartość witryny internetowej eSklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów, będących przedmiotem zamówienia.

5.

Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a firmą AKKOP Holding Spółka z o.o. - właścicielem eSklepu jest otrzymanie przez Zamawiającego od eSklepu potwierdzenia e-mailem z nadanym statusem zamówienia, o którym mowa w pkt. 7.

6.

Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. W sytuacji zaistnienia niejasności w złożonym przez Klienta zamówieniu eSklep przed przyjęciem oferty może skontaktować się z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia eSklepowi nie uda się skontaktować z Zamawiającym, przyjmuje się że eSklep odmówił przyjęcia oferty, o czym niezwłocznie informuje Zamawiającego drogą e-mailową.

7.

Wysłanie statusu zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Status zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie sklep.akkopholding.pl ma charakter wiążący (w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) od momentu otrzymania przez klienta drugiego e-maila z nadanym statusem zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej eSklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu określającym status zamówienia.

8.

Jeżeli Zamawiający wybierze formę płatności Przedpłata to dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie firmy AKKOP Holding Spółka z o.o., eSklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu. Maksymalny czas oczekiwania na przelew wynosi 7 dni. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

§ 3 Realizacja

1.

Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków i kosztów dostawy.

2.

eSklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru. O zaistnieniu takiej sytuacji obsługa eSklepu niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.

Realizacja zamówienia następuje:

a.

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie otrzymania złożonego przez klienta zamówienia.

b.

w przypadku zamówień płatnych online w momencie potwierdzenia wpłaty przez System dotpay.

c.

w przypadku zamówień płatnych przelewem w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie eSklepu.

§ 4 Formy płatności

1.

GOTÓWKĄ przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze od kuriera

Miejsce odbioru osobistego:

AKKOP Holding Spółka z o.o.

30-720 Kraków, ul. Saska 25

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

2.

KARTĄ:

Przy odbiorze osobistym lub przez Internet za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3.

PRZEDPŁATA na konto

Przelewu można dokonać bezpośrednio ze swojego konta lub za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Dane do przelewu:

AKKOP Holding Spółka z o.o.

30-720 Kraków, ul. Saska 25

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej 64 8808 0006 0050 0500 2533 0001

Na poleceniu przelewu należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia zapłaty. Towar wysyłamy, gdy wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie.

§ 5 Wysyłka

1.

Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Zamawiający jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Zamówienia realizowane są w ciągu 2 do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

2.

W przypadku braku zamówionego towaru eSklep poinformuje zamawiającego o przewidywanym terminie dostarczenia przesyłki.

3.

Koszty przesyłki pokrywane są przez Zamawiającego. Wartość kosztu przesyłki dostępna jest na stronie sklep.akkopholding.pl.

4.

Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

5.

W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej przewoźnik zobowiązany jest spisać protokół zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz. 575 z póź. zm.). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji. W przypadku odmowy sporządzenia protokołu przez przewoźnika Zamawiający ma prawo odmówienia przyjęcia przesyłki z równoczesnym powiadomieniem eSklepu telefonicznie pod numerem telefonu 12-651-00-77 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00) lub na adres e-mail: sklep@akkopholding.pl.

6.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 6 Reklamacje i zwroty towaru

1.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w eSklepie Konsument może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że dokonanie zmian było konieczne w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony. Dotyczy to także opakowania. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany paragon oraz protokół zwrotu (do pobrania na stronie sklep.akkopholding.pl).

2.

eSklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2.

Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. eSklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

3.

Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na podane na protokole zwrotu konto bankowe w formie przelewu.

4.

Zamawiający zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

5.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez eSklep przesyłki z reklamowanym towarem.

6.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, eSklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w eSklepie towary do wyboru.

7.

eSklep nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych towarów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania towarów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą eSklepu.

8.

Zwroty i reklamacje należy dokonywać na adres:

AKKOP Holding Spółka z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25, z dopiskiem REKLAMACJA eSklep

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt:

mailowy sklep@akkopholding.pl lub telefoniczny 12-651-00-77.

§ 7 Ceny

1.

Wszystkie ceny podane w eSklepie są cenami brutto. Towary objęte promocją posiadają ceny brutto po rabacie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1.

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883), zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w naszej bazie danych klientów i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji Państwa bieżącego i/lub przyszłych zamówień. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich udostępniania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.

Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, winien w trakcie składania zamówienia wpisać dane firmy wraz z numerem NIP.

2.

Wszystkie pytania należy kierować pod adres e-mail: sklep@akkopholding.pl lub telefon 12-651-00-77 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00).

3.

Do umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa odnoszące się do materii regulowanej w powyższym dokumencie.

6.

Regulamin ważny od dnia 10 października 2016 r.