Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty towaru

1.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w eSklepie Konsument może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że dokonanie zmian było konieczne w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania lub być uszkodzony. Dotyczy to także opakowania. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany paragon oraz protokół zwrotu (do pobrania na stronie sklep.akkopholding.pl).

2.

eSklep gwarantuje zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3.

Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane. eSklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

4.

Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na podane na protokole zwrotu konto bankowe w formie przelewu.

5.

Zamawiający zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

6.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez eSklep przesyłki z reklamowanym towarem.

7.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, eSklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w eSklepie towary do wyboru.

8.

eSklep nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych towarów. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania towarów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru należy niezwłocznie skontaktować się z obsługą eSklepu.

9.

Zwroty i reklamacje należy dokonywać na adres:

AKKOP Holding Spółka z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25, z dopiskiem REKLAMACJA eSklep

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt:

mailowy sklep@akkopholding.pl lub telefoniczny 12-651-00-77.